Wie zijn we

In februari 1979 voelden enkele mensen die toen actief waren in de pers in Halle de onweerstaanbare drang om een vereniging op te richten die de persmedewerkers in deze stad moest samen brengen en hun belangen moest verdedigen, wars van elke politieke strekking. En in 1979 was dit meer dan nodig. Persmedewerkers voerden toen een eenzame strijd om informatie.Van persconferenties of persmededelingen had men in Halle nog nauwelijks gehoord. Voor de gemeenteraad kregen we zelfs geen uitnodiging, laat staan een agenda of een beetje uitleg. De gemeenteraadszitting van februari 1979 werd historisch:  alle persmedewerkers verlieten bij het voorlezen van de notulen uit protest de raadzaal. ’s Anderendaags verscheen er solidair in alle kranten hetzelfde artikel om het gebrek aan informatie aan te kaarten. Later op de avond, wanneer de persmedewerkers in het café verzeild waren geraakt, is hier tussen pot en pint de Halse Persclub geboren.

Pas op, het heeft nog drie jaar geduurd vooraleer in het stadhuis de vraag naar wat meer tekst en uitleg bij de gemeenteraden werd beantwoord maar na een onderhoud met het schepencollege was het hek dan toch eindelijk van de dam. Ondertussen was de Halse Persclub niet meer weg te denken. Mensen van verschillende kranten en andere media werden collega’s. In een plezante sfeer bouwden ze een toffe vriendschap op. Geloof me, die solidariteit en collegaliteit is een unieke situatie in Vlaanderen. Een Persclub zoals hier in Halle vind je nergens anders. We worden door velen benijd.

Binnenkamers wordt er al eens gegniffeld, gelachen of soms ook wel serieus geklapt over zaken die we achter de schermen meemaken. Onze jaarlijkse persavond is hiervan een uitvloeisel. Want schrijven en verslag uitbrengen is één ding maar de boog kan niet altijd gespannen staan. De barbecues, fietstochten in de zomer, ja zelfs ooit eens een echte fietskoers op de Malle in Lembeek, de reis met Wendy naar Kadan, de etenetjes, de ludieke viering van onze ere-voorzitter Felix Merckx, de uitstapjes,…: ik zie mensen die er bij waren al glimlachen bij die soms hilarische herinneringen alleen al.

 

Maar de Halse Persclub kan ook serieus zijn. Want solidariteit is er ook wanneer leden van onze club het moeilijk hebben bijvoorbeeld. Ook de jaarlijkse prijs voor de man of vrouw van het jaar nemen we zeer ernstig, nu al 21 jaar op rij, om de waarde van deze prijs hoog te houden. De Halse Persclub werd een aanspreekpunt voor iedereen die in Halle ‘zijn ding’ in de regionale pers kwijt wil. Mensen weten waar naar toe als ze de regionale pers nodig hebben. We hebben op meer dan 25 jaar tijd een lange weg afgelegd. We stellen alles in het werk om ook de generaties persmedewerkers na ons ook de van verwezenlijkingen van de Halse Persclub te laten meegenieten.